Cổng tri thức OpenEdu

TRUYỆN KIỀU MANG ĐẬM TÍNH DÂN TỘC

NNC Nhật Chiêu, Goethe-Institut Vietnam

Truyện Kiều là hồn cốt, là văn hóa dân tộc. Video này sẽ giúp lan tỏa đến giới trẻ về niềm tự hào đối với thế giới của dân tộc Việt Nam. Hiểu hơn về Truyện Kiều, hiểu hơn về những giá trị đậm chất Việt mà tác giả Nguyễn Du đã để lại như một di sản cho dân tộc.

* Thông tin về nhà nghiên cứu Nhật Chiêu:

Nhật Chiêu - nhà văn, nhà giáo, dịch giả, học giả, là một uy tín lớn trong văn giới đương đại ở Việt Nam. Ông từng là giảng viên Khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (chuyên gia hàng đầu về văn học Nhật Bản, văn học phương Đông). Những năm gần đây, ông xuất hiện với tư cách là người kể chuyện, diễn giả thơ mộng và ám ảnh của nhiều triết thuyết lớn trên thế giới. Hiện ông là ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình - Dịch thuật Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khoá VII.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=JD_dnemsnpk
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh