Cổng tri thức OpenEdu

TRIẾT GIA - ARISTOTLE

The School of Life

Aristotle là một trong những triết gia có ảnh hưởng nhất tại Châu Âu, người ta vẫn thường kính trọng gọi ông là “Master” (thầy) hay “Philosopher” (triết gia). Trong video này, chúng ta sẽ được tìm hiểu sơ lược về Aristotle và 4 câu hỏi triết học mà ông đã dành công sức nghiên cứu:

  1. Điều gì làm con người hạnh phúc?

  2. Nghệ thuật để làm gì?

  3. Bạn bè để làm gì?

  4. Các ý tưởng vượt qua một thế giới bận rộn như thế nào?


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=csIW4W_DYX4&list=PLwxNMb28XmpeypJMHfNbJ4RAFkRtmAN3P&+index=5
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh