Cổng tri thức OpenEdu

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀ GÌ?

Crash Course

 

Một trong những khái niệm rất “hot” hiện nay, đã và đang được nhắc đến nhiều trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 04, đó chính là AI (Artificial Intelligence), hay Trí thông minh nhân tạo. Hãy cùng Crash course tìm hiểu về trí thông minh nhân tạo (AI), lịch sử hình thành của AI, và cách mà AI đang tác động đến cuộc sống của chúng ta hiện nay. Tất cả theo một cách thú vị và dễ hiểu dành cho mọi đối tượng. Video cho chúng ta những hiểu biết cơ bản về Trí thông minh nhân tạo:

-       Trí thông minh nhân tạo là gì?

-       Cách một chiếc máy có thể học và đưa ra quyết định như một con người

-       Những dự đoán về trí thông minh nhân tạo trong quá khứ

-       Sự phát triển của Internet và mạng xã hội tạo điều kiện cho Trí thông minh nhân tạo phát triển như thế nào?

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=a0_lo_GDcFw&list=PL8dPuuaLjXtO65LeD2p4_Sb5XQ51par_b&index=3
Bài giảng này được sưu tầm, chuyển ngữ và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh