Cổng tri thức OpenEdu

THUYẾT BẢN TÍNH CON NGƯỜI: CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN, CARL ROGERS, THUYẾT LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM VÀ LÒNG TỰ TRỌNG

Chris Dula

 

Tên gốc: Personality: Humanism, Carl Rogers, Person-Centered Theory, and Self-Esteem

Chủ nghĩa nhân văn bản thân nó là một khái niệm rất rộng, nó là một sự phản biện lại phân tâm học, phản biện lại chủ nghĩa hành vi. Nếu bạn tin vào việc trải nghiệm những tình huống học tập thì là bạn đang theo chủ nghĩa hành vi, còn nếu bạn tin vào việc trải nghiệm các tình huống xã hội, mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái có tác động từ sớm trong cuộc sống thì bạn đang theo phân tâm học. Nhưng rồi khi bạn trở thành người lớn, bạn nghĩ rằng mình có ý chí tự do, nhưng thật ra mà nói thì bạn không có. Chủ nghĩa nhân văn nổi lên thật ra là một phản ứng trực tiếp phản biện lại những lý thuyết trên, và cuối cùng trở thành chân kiềng thứ ba trong tâm lý học. Lý thuyết này trở nên nổi tiếng và chiếm thế thượng phong trong thời buổi ngày nay.

Ý tưởng ở đây là chúng ta là độc nhất và chúng ta có ý chí tự do. Chúng ta có quyền đưa ra lựa chọn, và có khả năng tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của mình.

Hãy cùng xem qua video này để hiểu hơn về một góc nhìn của Chủ nghĩa Nhân văn.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4iSujRyOlSY
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ, 
thiết kế Vietsub, biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn
và sự hỗ trợ của Cộng tác viên Phạm Quang Ngọc Khánh