Cổng tri thức OpenEdu

THẾ NÀO LÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Lauren McGowan

 

Thực tế Công tác xã hội khá là khó để định nghĩa bởi nó là một lĩnh vực rất rộng, người nhân viên xã hội phải giải quyết các vấn đề rất khác nhau ứng với mỗi nhóm dân cư nên không thể liệt kê hết tất cả các đầu việc này được. Nếu không thể liệt kê hết được, vậy làm thế nào để biết được chúng ta có hợp với nghề này không? Câu trả lời là cần phải biết giá trị của ngành nghề này là gì, và nó có phù hợp với giá trị của bản thân họ hay không.

  • Giá trị đầu tiên: Dịch vụ - công tác xã hội là việc nỗ lực giúp đỡ, tạo nên thay đổi tích cực trong cuộc sống cá nhân và toàn xã hội. Nó đòi hỏi kỹ năng phục vụ cộng đồng

  • Giá trị thứ hai: Công bằng xã hội - bản chất của nó là sự bình đẳng

  • Giá trị cuối cùng: niềm tin vào giá trị và phẩm giá của mỗi cá nhân - nó thể hiện qua sự đa dạng của xã hội từ đó bênh vực những nhóm người thiểu số.  

Nếu bạn cảm thấy giá trị của bản thân phù hợp với ba giá trị trên thì điều cuối cùng giúp bạn thật sự làm tốt công việc này đó là thực sự quan tâm đến “Con người”.

Hãy xem để hiểu rõ hơn nghề Công tác xã hội là như thế nào.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=q_fvzxlfQUY
Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ, 
thiết kế Vietsub, biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn