Cổng tri thức OpenEdu

THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH ĐỂ QUẢN TRỊ BẢN THÂN

Thầy Giản Tư Trung

Tại Career Builder Day 2013, bài chia sẻ của thầy Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường PACE và Viện Trưởng Viện IRED - đã khiến cho nhiều người trẻ suy ngẫm về bản thân và cuộc đời của mình. Chủ đề "Thấu hiểu chính mình để quản trị bản thân", là một phần trong chương trình "Quản Trị Cuộc Đời" mà thầy đã và đang thực hiện. Các lập luận sâu sắc và những câu chuyện gần gũi đầy thú vị của thầy, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những triết lý, phương thức để ta có thể thực hiện trên hành trình thấu hiểu bản thân, xây dựng ước mơ và lẽ sống. Sau đó, ta có thể lập ra chiến lược cuộc đời cho chính bản thân, dựa vào năng lực cốt lõi và nền tảng văn hóa cá nhân cũng như gia đình, cộng đồng xung quanh mình Những câu từ như trình độ chuyên môn và tầm vóc văn hóa, cái đầu minh định và trái tim có hồn, đạo đức và sự tử tế, sẽ cứ văng vẳng trong đầu ta để hướng đến một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=8KJdbb-deoM&t=105s

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn