Cổng tri thức OpenEdu

TÂM LÝ HỌC: TRÍ NHỚ VÀ SỰ QUÊN LÃNG

Annenberg/CBP, Phillip Zimbardo Ph.D host

Clip 1/2:Clip 2/2:

Bài giảng Trí nhớ và sự lãng quên (1/2 và 2/2) tóm lược quá trình ghi nhớ của con người bằng cách đưa ra những thử nghiệm, nghiên cứu của các nhà Tâm lý học và Thần kinh học nổi tiếng như: Hermann Ebbinghaus, Sigmund Freud, Thompson… Qua việc lý giải quá trình và kết quả của các trong trình nghiên cứu, người dẫn chuyện giúp người học/ người xem hiểu hơn về cấu trúc phức tạp của bộ não, chức năng tiếp nhận thông tin, ghi nhớ, lưu trữ của bộ não. Hiểu về quá trình ghi nhớ của bộ não và tâm trí con người, chúng ta sẽ có những phương pháp lưu trữ, phương pháp nhớ lại, phương pháp học, phương pháp tư duy phù hợp với từng nhóm đối tượng (trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành, người già), đồng thời phát triển khả năng ghi nhớ thông tin, kiểm soát trí nhớ của chính mình hiệu quả hơn. 


Nguồn: Clip 1/2: https://www.youtube.com/watch?v=vlMgBx-aqL4&t=1s Clip 2/2: https://www.youtube.com/watch?v=Qi4P-bbqa-k
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền 
Phạm Xuân Thành