Cổng tri thức OpenEdu

TÂM LÝ HỌC CHỈ RA BẠN LÀ AI TRONG TƯƠNG LAI

Dang Gilbert

Bài diễn thuyết Tâm lý học chỉ ra bạn là ai trong tương lai của Dan Gilbert chỉ ra sự thay đổi trong cuộc đời của con người là bất biến. Điều đó có nghĩa là chúng ta của 10 năm sau sẽ rất khác chúng ta hiện tại và chúng ta hiện tại rất khác chúng ta ở 10 năm trước. Từ góc nhìn này, diễn giả dẫn người xem/ người nghe vào câu hỏi “Vậy chúng ta có dự đoán được mình trong tương lai?”. Câu trả lời lấp lửng là “do chúng ta không chịu hình dung mình trong tương lai” càng làm tăng trí tò mò cho bài diễn thuyết. Nói chung, trong thời gian ngắn (chưa đến 7 phút), diễn giả đã giúp người nghe/ người xem hiệu được quá trình thay đổi của một con người từ khi mới sinh ra cho đến lúc già đi. 


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XNbaR54Gpj4
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền 
Phạm Xuân Thành