Cổng tri thức OpenEdu

TÂM LÝ HỌC “CÁI TÔI”

Annenberg/CBP, Phillip Zimbardo Ph.D host

Clip 1/2:  Clip 2/2:

Tâm lý học: “Cái tôi”, series gồm 2 phần, là bài giảng trực quan, sinh động, hữu ích đối với những ai quan tâm đến các vấn đề của tâm lý con người nói chung và “cái tôi” nói riêng. Nhóm tác giả trình bày tiến trình phát triển lý thuyết xoay quanh “cái tôi” từ quá khứ đến hiện tại, từ thời Hy Lạp cổ đại đến thế kỷ 20 hiện đại. Một số quan niệm được nhắc đến trong bài giảng như: Delphi (Hy Lạp) cho rằng “hãy hiểu rõ chính mình”; William James (thế kỷ 20) chỉ ra ba khía cạnh quan trọng của cái tôi: vật chất, tinh thần, xã hội; Freud (thế kỷ 20) tập trung nghiên cứu về “cái tôi ý thức”; Rogers (thế kỷ 20) quan niệm “cái tôi”, một cấu trúc tinh thần linh hoạt, là nhận thức cá nhân về bản thể; Hazel Markus (thế kỷ 20) cố gắng đi tìm mối quan hệ giữa cái hôi và văn hoá; Alfred Adler tìm kiếm lý giải cho quan niệm “cái tôi sáng tạo” … Tất cả các quan niệm trên về cái tôi giúp người xem/ người học có cái nhìn sơ lược về “cái tôi” của con người, đồng thời gợi mở nhiều hướng tiếp cận, nghiên cứu giúp chúng ta có cơ hội bước vào tìm hiểu thế giới tâm lý phức tạp và lắm thú vị này. 


Nguồn: Clip 1/2: https://www.youtube.com/watch?v=2ycojV4PHp0 Clip 2/2: https://www.youtube.com/watch?v=1Ftg2XcSQhs
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành