Cổng tri thức OpenEdu

Steve Jobs chia sẻ về bậc thầy Quản lý chất lượng Joseph Juran

Steve Jobs


Buổi trao đổi của Steve Jobs về một trong những bậc thầy về Quản trị chất lượng có tầm ảnh hưởng đến Kinh doanh hiện đại - Joseph Juran, về các chủ đề:

- Nội dung cốt lõi tư tưởng của Juran về chất lượng.

- Nhân cách sống của một vị giáo sư đáng kính.

- Một số quan điểm, góc nhìn khác của Steve Jobs về những vấn đề cơ bản của xã hội và kinh doanh.

Những chia sẻ của ông giúp chúng ta thấu hiểu hơn về tư tưởng quản trị chất lượng của Joseph Juran. Ông cũng chính là người đã ảnh hưởng đến Steve Jobs về quan điểm chất lượng, người đã tạo ra những sản phẩm thành công của Apple ảnh hưởng quy mô toàn cầu cho đến ngày nay.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=esMtdRhoW00 

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến