Cổng tri thức OpenEdu

SÁCH: VÔ VỊ LỢI - VÌ SAO NỀN DÂN CHỦ CẦN CÁC MÔN HỌC NHÂN VĂN?

  • Tác giả: Martha C. Nussbaum
  • Năm xuất bản: 2010
  • Dịch giả (nếu có): Bùi Thanh Châu
  • Đơn vị xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Giải thưởng (nếu có):

Xuyên suốt 8 chương của cuốn sách, tác giả, triết gia Martha C. Nussbaum đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục khai phóng trong các môn học ở tất cả các bậc học. Điều này hiện nay đang dần bị quên lãng và bỏ qua để chạy theo những chương trình về kinh tế hay công nghệ. Gần đây, Nussbaum cho rằng những mục tiêu của giáo dục đã đi chệch hướng tại Hoa Kỳ và một số  nước phát triển khác. Chúng ta ngày càng xem giáo dục như thể mục tiêu chủ yếu của nó là dạy dỗ học sinh trở thành người có hiệu quả về kinh tế thay vì những công dân có khả năng tư duy biện luận, hiểu biết rộng và đồng cảm.

Mời bạn cùng đi qua 8 chương để cảm được thông điệp ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ này:

Chương 1: Cuộc khủng hoảng trầm lặng

Chương 2: Giáo dục vì lợi ích, giáo dục vì dân chủ

Chương 3: Giáo dục công dân: những tình cảm đạo đức (và phản đạo đức)

Chương 4: Phương pháp sư phạm Socrates: Tầm quan trọng của tranh luận

Chương 5: Những công dân của thế giới

Chương 6: Vun đắp trí tưởng tượng: văn học và nghệ thuật

Chương 7: Nền giáo dục dân chủ đang lụn bại

Chương 8:(Lời bạt) Những suy tư của các ngành nhân văn - ở quê nhà và nước ngoài

 

Nguồn: https://diemsach.info/diem-sach-2/sach-theo-chu-de/dich-gia-pham-viem-phuong-gioi-thieu-sach-vo-vi-loi/
Bài Giới thiệu Sách này được viết, thiết kế và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh