Cổng tri thức OpenEdu

SÁCH: MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

  • Năm xuất bản: 2019

  • Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản trẻ

Nhiều độc giả cho rằng đây là quyển sách mỏng nhất và cũng là quyển sách “nặng đô” bậc nhất của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Những triết lý sống sâu sắc và quan trọng nhất để có một cuộc đời bình thản và hạnh phúc có thể được tìm thấy trong từng lời văn dung dị nhưng phản biện nghiêm túc của tác giả. 

Xuyên suốt tác phẩm, tác giả Thu Giang trình bày một quan niệm sống giản đơn: quán chiếu nội tâm để nhận rõ chân tính của mình. Từ đó, ta hãy sống hòa hợp với bản thân, giải quyết những xung đột nội tại để hoàn thiện chính mình giữa xã hội. Điều bất ngờ nhất là mặc dù được viết những năm 1960 nhưng những quan điểm được trình bày thì cực kỳ cấp tiến, nhân văn và đậm chất khai phóng về cách làm người, về đạo sống và lẽ sống ở đời. 

Sách gồm 12 chương, nhưng tựu trung có thể chia thành 02 phần lớn, liên kết chặt với nhau: 

  • Cách mạng bản thân

  • Cách mạng xã hội

Một số trích dẫn sâu sắc từ sách xin giới thiệu cùng bạn: 

  • “Sống là chiến đấu. Chiến đấu với ngoại cảnh, với những gì có thể làm trở ngại cho đời sống tự do theo bản tính của mình. Chiến đấu với nội tâm để tìm lại cái quân bình của tâm trí.” 

  • “Những cá nhân chưa tìm ra cái sống thật của mình, chưa sống cái sống của mình, nghĩa là những kẻ chưa giải thoát... mà ra trị đời hay giúp người là làm hại đời, hại người vậy.”

  • “Theo văn minh của sự tận thiện, mỗi cá nhân đều không cần lấy sự hơn người làm vinh, thua người làm nhục nữa… mà chỉ lo lắng thắng mình, lo cho mình kỳ đến chỗ chí thiện mới thôi. Inayat Khan có nói: “Lo thắng người thì gây ra chiến tranh; lo thắng mình thì tạo được hòa bình”. Nếu mỗi người đều biết và làm như thế nào thì xã hội làm gì có loạn. Nếu mỗi người đều biết tự trị như thế thì còn ai trị mình được nữa mà phải có kẻ trị đời”.


Bài Giới thiệu sách này được viết, thiết kế và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh