Cổng tri thức OpenEdu

SÁCH: CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Năm xuất bản: 2017
  • Dịch giả (nếu có):
  • Đơn vị xuất bản: NXB Trẻ

Nguyễn Duy Cần là bậc trí giả, tinh hoa, là một trong những học giả nổi tiếng của Việt Nam giai đoạn những năm 50-60 của thế kỷ XX, ông là tác giả của nhiều đầu sách quý như Thuật Xử Thế của Người Xưa, Nghệ Thuật Sống, Tôi Tự Học, Nhập Môn Triết học Đông Phương,...., và Cái Dũng của Thánh Nhân cũng là một trong những quyển sách quý như vậy.
Được viết từ năm 1951 nhưng những giá trị để lại vẫn mang tính trường tồn cho ngày nay và mai sau. Với 142 tranh sách, đây sẽ là một kim từ điển quý giá truyền lại hậu nhân về cách sống, cách trở nên trưởng thành hơn một cách thực thụ. Như Tô Đông Pha từng nói "Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt, ấy phải có khí tiết hơn người, Nhưng nhân tình có chổ không nhìn được. Bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xóc đánh. Cái đó chưa gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình gặp những chuyện phi thường cũng không kinh, vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bảo của họ rất lớn và chổ lập chí của họ rất xa vậy" hay Lão Tử từng nói. “Thắng nhân giả hữu lực, Tự thắng giả cường, Nhu thắng cương, nhược thắng cường” lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương, thắng người khác thì dễ, nhưng thắng chính bản thân mình mới thực sự là cần sức mạnh to lớn, đó mới là đạo của kẻ mạnh thực sự, của những con người trưởng thành.
Sức mạnh của con người không nằm ở tiền tài, quyền lực, hay địa vị vượt trội mà nằm ở sự điềm đảm, sức mạnh tinh thần to lớn, khả năng đương đầu với thách thức, nguy hiểm mà lòng không hề xáo động. Cuốn sách sẽ đưa đến cho ta những tinh hoa, giá trị vượt thời gian mà người xưa đã đúc kết, truyền lại. Cái dũng ở đây không phải là cái gì phi thực tế, xa vời mà là cái ta hoàn toàn với ý chí, quyết tâm có thể học tập và rèn luyện được. Cuốn sách sẽ giúp cho các bạn trẻ ngày nay thành công, hạnh phúc một cách bền vững mà nội tâm vẫn bình an hết mực.
 Như cách nói của cụ Nguyễn Duy Cần, cái dũng của thánh nhân là phương pháp tu dưỡng để đạt được một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi khó khăn sóng gió của cuộc đời.
Thời đại VUCA hiện tại, khi mà một phần xã hội đang thiên về những giá trị vật chất, xem tài sản hữu hình là sức mạnh, thước đo, thì cuốn sách là một sự cảnh tỉnh, cho phép chúng ta những cú giật mình cần thiết để quay lại những giá trị cốt lõi mà người xưa truyền lại qua nhiều đời nay.
Trích dẫn một phần mà mình thấy khá thích trong quyển sách đó là chương 6 phần 2 , cách phán đoán về sự đời qua những trích dẫn hay của cụ Nguyễn Duy Cần
“Nếu ai cũng biết thản nhiên đối với sự vật, bình tâm mà xét thì sẽ thấy trăm việc đến với mình, chín mươi việc không đáng bận lòng chút nào cả - Trang 106
 “Người trí là kẻ biết phân biệt trong đời những cái gì là định mệnh, những cái gì là tự do,nghĩa là những cái gì không tùng ta và những cái gì tùng ta" – Trang 108
"Người thông đạt ở đời thấy lợi không vội mừng, thấy vinh không vội sướng" – Trang 113
Chỉ vài câu thôi mà khiến chúng ta thấm thía, ngộ ra nhiều điều phải không nào.

Bài Giới thiệu Sách này được viết, thiết kế và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh