Cổng tri thức OpenEdu

Phát biểu của Ông Mai Hữu Tín tại Đại hội Liên hiệp Thanh niên

Mai Hữu TínDoanh nhân Mai Hữu Tín, chủ tịch của tập đoàn U&I, chủ tịch liên đoàn Vovinam thế giới, đưa ra những lời khuyên cho thanh niên dựa trên kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân mình.

1. Xác định ngành nghề mình thực sự yêu thích.

2. Chuẩn bị tốt cho sức khỏe để có thể kiểm soát tốt bản thân.

3. Xây dựng lực lượng đội ngũ tâm huyết cùng chí hướng và hãy bắt đầu từ bây giờ.

Đây là những chia sẻ giàu ý nghĩa từ một doanh nhân Việt Nam giàu nghị lực, ý chí về những vấn đề thực tiễn dành cho thanh niên Việt Nam.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=pWvN4iMjPUw

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến