Cổng tri thức OpenEdu

Nòng Cốt & Nguồn Gốc Của Quyền Lực

Phan Văn Trường


 

Buổi chia sẻ của Giáo sư Phan Văn Trường với thông điệp cốt lõi bàn về chủ đề nguồn gốc quyền lực của vai trò lãnh đạo.

Cốt yếu, nguồn gốc của quyền lực là làm sao cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung đươc thuyết phục, có động lực, tinh thần cao để làm theo những ý tưởng của người lãnh đạo.

Các lưu ý quan trọng đối với vai trò lãnh đạo trong việc cũng cố quyền lực:

1. Nghệ thuật truyền thông là một trong những công cụ để lãnh đạo, do đó phải rèn cho điêu luyện, làm sao cho lệnh ra một cách súc tích, rõ nghĩa, rõ kỳ vọng, có thời hạn và thôi thúc động lực cao cho người nhận lệnh.

2. Luôn mang theo tư duy trường tồn, bền vững cho quả đất, cho đất nước, cho xã hội, cho công ty, cho nhân sự vào trong các quyết định.

3. Tư duy giải quyết vấn đề triệt để, và tránh tạo ra thêm vấn đề.

4. Quản lý thời gian hiệu quả: Ý thức trách nhiệm của người quản lý là sử dụng thời gian phục vụ cho công ty, tốc độ sử dụng thời gian sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và hiệu quả sẽ tăng cao.

5. Luôn quên mình vì phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, thấu cảm được nhu cầu của khách hàng, phải thật gần khách hàng.

Bài giảng là những góc nhìn thực tiễn từ một lãnh đạo người Việt với tầm nhìn và kinh nghiệm toàn cầu. Nội dung chia sẻ của giáo sư tập trung vào những điểm yếu cốt lõi của người Việt, là những điều thiết yếu, quan trọng với vai trò lãnh đạo tổ chức, từ đó giúp ta đúc rút ra những bài học cho bản thân để hoàn thiện năng lực lãnh đạo.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=m689ExeJlkw 

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến