Cổng tri thức OpenEdu

Những quan điểm của Armand Arton về di trú và nhập cư toàn cầu

Đơn vị sản xuất: Global Citizen Forum

 

Bài giảng là quan điểm của Armand Arton - Chủ tịch hãng tư vấn tài chính thế giới Arton Capital, về vấn đề di trú và nhập cư toàn cầu. Ông đưa ra một góc nhìn khác về vấn đề người nhập cư dưới góc độ nhân đạo và chính trị, không chỉ có những khó khăn về an toàn, an ninh chính trị và kinh tế mà thực tế là trách nhiệm đồng thời là lợi ích cho quốc gia nhận nhập cư. Ông nhìn nhận di cư và di trú không hoàn toàn là một thách thức, mà còn là cơ hội tạo ra giá trị cho cộng đồng sinh sống tại bản địa, và phần nào đó tạo nên tác động tích cực nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết của xã hội.

Bằng trải nghiệm của chính mình như một thành viên trong gia đình nhập cư 3 thế hệ và sự nhìn nhận trong quá trình đối thoại với nhiều đại diện quốc gia, doanh nghiệp, ông tự nhận trách nhiệm của mình chính là: đảm bảo thế hệ con cháu ông sẽ nhìn nhận người nhập cư như một phần của tương lai.

Bài giảng sẽ là một tư liệu tốt cho những người quan tâm đến khái niệm công dân toàn cầu và những vấn đề toàn cầu cần sự chung tay của mọi người không kể quốc gia, biên giới.

Nguồn: Global Citizen Forum. Trích từ: https://www.youtube.com/watch?v=VGKZy9EJ04c

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm