Cổng tri thức OpenEdu

Người trẻ cần kiên nhẫn

Diễn giả: Simon Sinek

Tôi liên tục gặp gỡ những người trẻ, họ cầu tiến, làm việc chăm chỉ, thông minh. Họ chỉ vừa tốt nghiệp trường học và đang chập chững bước vào công việc. Tôi ngồi xuống với họ và hỏi thăm, "Daọ này thế nào?". Họ nói, "Em nghĩ mình sẽ từ bỏ". Tôi ngạc nhiên, "Tại sao vậy?" thì họ trả lời "Em không tạo nên được sức ảnh hưởng". Tôi bảo, "Em mới ở đây được 8 tháng thôi mà".
Việc này như thể họ đang đứng dưới chân một ngọn núi và họ mang theo khái niệm trừu tượng - sức ảnh hưởng. Thứ họ muốn có được trên thế giới, đó là đỉnh ngọn núi. Điều mà họ không nhìn thấy là cả ngọn núi. Tôi không quan tâm dù bạn leo lên núi nhanh hay chậm, nhưng đấy vẫn là một ngọn núi. Điều mà thế hệ trẻ cần học chính là sự kiên nhẫn. Tất cả chúng ta đều cần thời gian."
- Simon Sinek -

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ENttslxEoR8
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm