Cổng tri thức OpenEdu

Ngừng so sánh bản thân mình với người khác

Diễn giả: Tom Shillue

Bạn có đôi khi so sánh mình với một người khác rồi sau đó thấy chạnh lòng vì thua thiệt họ? Bạn có thấy rằng việc so sánh đó làm tâm trạng mình xấu đi nhưng không thể dừng chuyện đó lại? Video ngắn của Tom Shillue này sẽ là những chia sẻ chân tình từ chính trải nghiệm của anh ấy về việc so sánh bản thân với người khác, sẽ cho chúng ta những lý do để dừng việc so sánh này lại, sống vui vẻ và luôn nhớ rằng, người duy nhất mà chúng ta cần phải so sánh với chính là chính mình của ngày hôm qua

Nguồn: https://youtu.be/0MPG-aLD-EY
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh