Cổng tri thức OpenEdu

Nghịch lý của lãnh đạo

Diễn giả: Robin Sharma

 
Quan điểm về lãnh đạo của bạn là gì? Đối với bạn, lãnh đạo nghĩa là có chức quyền, có địa vị và nếu là một nhà lãnh đạo bạn sẽ nhận được rất nhiều hay lãnh đạo là sự cống hiến, sự cho đi.

Hãy cùng Robin Sharma tìm hiểu về sự nghịch lý của lãnh đạo và tự chọn cho bản thân mình cách nghĩ và hành động phù hợp.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gUdl6GtYG34
 

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Nguyễn Trần Khánh Ngọc