Cổng tri thức OpenEdu

Nghệ thuật nói chuyện

Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Ông là một giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động cho hòa bình người Việt Nam.

Trong đạo Kitô giáo, trong tín ngưỡng ở VN, mỗi người trong chúng ta đều được một thiên thần yểm trợ. Còn trong đạo Bụt, chánh niệm là vị thiên thần đó. Bởi vì cuộc sống hiện đại khiến con người bận rộn trở thành nô lệ cho thời gian, dần dần chúng ta mất đi khả năng làm chủ thời gian, làm chủ bản thân để có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Giống như bản thân con sư tử không ý thức, sẽ tưởng rằng mình chỉ là khỉ con.

Từ việc đầu tiên là nghệ thuật lắng nghe để hiểu bản thân và vạn vật xung quanh, đến nghệ thuật học nói chánh ngữ sao cho có sự thông minh, sự quán chiếu, sự tư duy đúng đắn. Cuối cùng là phương pháp tịnh khẩu, một thực tập thương yêu, không phải là nén những cảm xúc xuống. Nhưng là thực tập quán chiếu, tức là nhìn sâu vào bản chất của sự việc. Biết lúc nào, nơi nào nên nói hay không. Bởi vì chúng ta thường bị những “kiến thức”, “định kiến” đánh lừa làm chúng ta phán đoán sai lệch về thiện-ác, đúng-sai. Và dẫn đến những hành động sai lầm. Để luyện tập chánh niệm, chúng ta phải ý thức từng hành động của chúng ta, học cách quản lý núi lửa trong lòng mỗi người chúng ta. Đó là một môn nghệ thuật để đạt đến hạnh phúc, và mỗi chúng ta đều là một nghệ sĩ.

Nguồn video bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=9hz_zOcXPXY

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng
Trương Nguyễn Nhật Hoàng
Trần Thị Thảo Phương
Lê Chiêu Trung
Đặng Phương Uyên
Trần Thị Hồng Xuyến
Với sự hỗ trợ từ Cộng tác viên: Nguyễn Thị Bích Thùy