Cổng tri thức OpenEdu

NHỮNG THÓI QUEN BUỔI SÁNG CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

Brian Tracy

Brian Tracy là một diễn giả nổi tiếng về truyền động lực. Ông có bài chia sẻ ngắn về những việc cần làm khi bắt đầu mỗi buổi sáng để có một ngày tràn năng lượng, hiệu quả và luôn thành công.

  1. Lên kế hoạch cho ngày mới ngay từ đêm hôm trước

  2. Đặt mục tiêu cho kế hoạch trên vào mỗi buổi sáng, vì buổi sáng là lúc con người luôn tràn đầy động lực.

  3. Tránh dùng điện thoại, các thiết bị điện tử để không bị phân tâm buổi sáng

  4. Tập thể dục

  5. Đọc sách

  6. Thực hành thiền

Thực hiện 6 bước trên mỗi buổi sáng vừa giúp có một ngày đầy năng lượng, vừa đảm bảo những bước quan trọng được thực hiện, vì cuối ngày là thời điểm con người ít có động lực làm việc, rèn luyện, khó tập trung thiền định hay đọc sách.


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NAz9So5hkdw
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành