Cổng tri thức OpenEdu

NHỮNG NGƯỜI HIỆU QUẢ THƯỜNG SUY NGHĨ ĐƠN GIẢN

Kathleen Eisenhardt/ Stanford Graduate School of Business

Giáo sư Kathleen Eisenhardt của trường Đại học Standford chỉ ra rằng một nhóm nghiên cứu sản phẩm với quá nhiều nguyên tắc phức tạp thường khó đi đến thành công, tuy nhiên một nhóm không có quy tắc chung thậm chí còn không bắt tay vào làm dự án. Vì vậy muốn làm việc nhóm hiệu quả cần đặt ra những nguyên tắc hết sức đơn giản và cơ bản cho nhóm mình. Hãy cùng tìm hiểu!
 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TfPMHkYaYCo&t=22s
Bài giảng này được sưu tầm, chuyển ngữ và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh