Cổng tri thức OpenEdu

NHÂN LOẠI TRẢI QUA 3 CUỘC KHỦNG HOẢNG

Phạm Chi Lan

Đây là đoạn phỏng vấn dưới sự trình bày của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan - một trong những chuyên gia kinh tế uy tín hàng đầu VN. Bà có những tư tưởng tiến bộ, đầy tính nhân bản về cách làm kinh tế trong hầu hết các phát biểu, tranh luận trước đây. Nội dung đoạn phỏng vấn không chỉ đem đến cho khán giả thông tin, kiến thức sâu và rộng về 3 cuộc khủng hoảng lớn từ chuyên gia, mà đặc biệt hơn, bà còn đưa ra một nhận định về cách toàn cầu hoá một cách cực đoan, bằng cách dồn phương tiện sản xuất về một số nước, mục đích đạt được giá rẻ nhất cho những người chủ của chuỗi mà không quan tâm đến môi trường hay các chuẩn mực cần thiết như đạo đức kinh doanh. Tăng trưởng phải đi kèm với sự phát triển bền vững nếu không sẽ tạo những bong bóng tăng trưởng khủng khiếp và có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đó được xem là góc nhìn đi về phía văn minh của nhân loại.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BIHsrzpktEY
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Đặng Xuân Hải
Mai Thị Như Thảo
Hồ Đông Thụ
Lê Trung Thu
Nguyễn Hữu Ý