Cổng tri thức OpenEdu

NHẠC SĨ DƯƠNG THỤ: CỨU ÂM NHẠC TỬ TẾ

Nhạc sĩ Dương Thụ

Âm nhạc được xếp vào top 7 môn nghệ thuật có ảnh hưởng lớn nhất đến con người, vì tầm quan trọng của nó nên sự quan tâm nhằm gìn giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật này rất được các nhà trí thức, văn nghệ sĩ chú trọng. 

Nhạc sĩ Dương Thụ bàn về âm nhạc, đề cập đến thực trạng âm nhạc Việt Nam hiện tại (âm nhạc thị trường, Chân dài, Scandal lên ngôi, trông khi giá trị thực của âm nhạc dần mất đi), những bất cập, mặt tiêu cực của nó, đồng thời đưa ra những góc nhìn, hướng đi mới trong việc cứu lại nền âm nhạc tử tế.

Giúp giới trẻ hiểu hơn về âm nhạc tử tế, trải lại đúng âm nhạc về giá trị gốc của nó. Từ đó giới trẻ sẽ có được những góc nhìn minh định hơn về những giá trị họ đang theo đuổi.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TCl0M-4Y5Dc

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Qùy
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh