Cổng tri thức OpenEdu

NGUỒN GỐC CỦA Ý THỨC

Kurzgesagt – In a Nutshell

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những ý niệm trừu tượng và bí ẩn nhất cho tới bây giờ: Ý THỨC. Có phải chỉ con người mới có ý thức hay không? Nếu có thì điều gì làm nên sự khác biệt giữa ý thức của con người và các loài vật khác? Và ý thức của con người có từ bao giờ?

Một trong những nội dung chủ yếu của video này, đó là về nguồn gốc và quá trình phát triển của ý thức. Theo đó, các nấc thang trong sự phát triển của ý thức có thể là:

-       Khi một động vật biết tự di chuyển đến nơi có đồ ăn và tránh xa những nơi nguy hiểm với nó

-       Ý thức được thêm cảm nhận về không gian

-       Khi ý thức được thêm trí nhớ, sự ghi nhớ về không gian và thời gian

-       Khi ý thức được phát triển thành ngôn ngữ, từ đó các cá thể có thể giao tiếp, hợp tác với nhau

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=H6u0VBqNBQ8&list=PLFs4vir_WsTySi9F8v5pvCi6zQj7Cwneu&index=2
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Học bổng Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh