Cổng tri thức OpenEdu

NGƯNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN

Jordan Peterson

Bạn có bao giờ thử tính toán số thời gian mình lãng phí mỗi ngày? Nếu chúng ta ngưng lãng phí khoảng thời gian đó thì năng suất của ta và những giá trị ta tạo nên có thể tăng thêm biết chừng nào. Ta chưa bao giờ hình dung được những việc ta không làm hay những việc ta làm sẽ tác động như thế nào với thế giới, cũng giống như một viên đá được thả xuống mặt hồ, chắc chắn nó sẽ tạo được một làn sống nhất định. Bài giảng giúp ta có thêm động lực để sống một cuộc sống có mục tích tốt hơn, chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính bản thân mình và mạng lưới những người xung quanh mình. Chính ta cần định hướng lại cuộc sống của mình, có thể chúng ta biết chúng ta cần làm gì, có thể không, nhưng chúng ta phải biết tự hỏi chính mình và suy ngẫm để tìm ra đâu là điều có thể làm nên thành công hoặc làm hỏng cuộc sống của mình. 


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wsNzAuYDgy0
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành