Cổng tri thức OpenEdu

MARKETING, CÁCH KỂ CHUYỆN, SỰ CHÚ Ý VÀ TƯƠNG LAI CỦA CÔNG VIỆC - SETH GODIN

Seth Godin

 


Seth Godin on marketing, storytelling, attention, and the future of work
Các tư tưởng tiến bộ về marketing có thể được tìm thấy quan đoạn phỏng vấn nhỏ với Seth Godin, như:

1. Sự chấm dứt của tổ hợp truyền hình có nghĩa là các nhà tiếp thị sẽ không còn quyền năng bắt mọi người phải chú ý đến những gì mà nhà tiếp thị muốn nữa.

2. Trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng trở nên quyền lực hơn, các nhà tiếp thị phải tôn trọng người tiêu dùng hơn; điều này có nghĩa là không email rác, không có lừa gạt và phải giữ lời

3. Cách duy nhất để phát tán một ý tưởng (hay thông điệp) là ý tưởng đó phải có khả năng tạo ra thông tin truyền miệng bằng cách trở nên nổi bật. Godin gọi những người phát tán ý tưởng là "người hắt hơi" (Sneezers), và ý tưởng có khả năng phát tán là "ý tưởng virus" (IdeaViruses). Ông gọi một sản phẩm nổi bật là con bò tía (purple cow).

Hãy thưởng thức đoạn phỏng vấn và sẵn sàng đón nhận những “chuyển đổi mô thức suy nghĩ” của bạn về marketing nhé!


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Ci-dtOFHPhU

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ, 

thiết kế Vietsub, biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của

Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 6

Nguyễn Đình Giang

Mai Đoàn Thảo Ly

Võ Minh Thục Quỳ

Lê Thắng

Lê Quang Tịnh