Cổng tri thức OpenEdu

Lãnh đạo bằng não phải

Diễn giả: Menis Yousry

Tiến sĩ Menis Yousry, một nhà nghiên cứu người Ai Cập trong lĩnh vực tâm lý học và xã hội với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai bán cầu não trái và não phải, một bên hoạt động dựa trên tư duy lý trí, bên còn lại hoạt động gắn liền với cảm xúc. Bán cầu não phải gắn liền với cảm xúc chính là chìa khóa để gắn kết con người. Đây cũng là lý thuyết cơ bản của bí quyết trở thành nhà lãnh đạo thành công.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4BsrfNs6vkI
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo