Cổng tri thức OpenEdu

Làm thế nào để một quốc gia trở nên thịnh vượng?

Đơn vị sản xuất: School of life

Video dưới đây ngoài việc giúp bạn phân tích và tìm ra câu trả lời còn giúp bạn tìm hiểu sau hơn thông qua một quốc gia điển hình để minh chứng cho những điều họ đã trình bày, đó là Richland.

Nguồn: https://youtu.be/Y9zThcMJzQU
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo