Cổng tri thức OpenEdu

Làm thế nào để giữ được sự bình thản trong giai đoạn thất nghiệp

Diễn giả: Eckhart Tolle

Tuy nhiên, nếu như chúng ta có thể nhận ra và thoát khỏi những suy nghĩ bị điều kiện hóa ấy và không phán xét bản thân, chúng ta có thể nhận ra rất nhiều khả năng và cách thức sáng tạo, chẳng hạn như chúng ta có thể sử dụng khoảng thời gian thất nghiệp để nghiên cứu lĩnh vực mà chúng ta yêu thích, hay chúng ta có thể làm một công việc thiện nguyện để giúp đỡ người khác, hay chúng ta có thể nghĩ ra một ý tưởng khởi nghiệp...Và ông cũng nói nếu chúng ta làm một công việc nào đó, chẳng hạn như làm việc bồi bàn bán thời gian trong khoảng thời gian thất nghiệp, hãy đặt cả trái tim của mình vào công việc mà chúng ta làm, dù công việc ấy nhỏ bé đến đâu đi nữa. Bằng tất cả những thái độ ấy, người khác sẽ nhận ra và những cơ hội mới mẻ sẽ tìm đến với chúng ta. Ở cuối video, Eckhart Tolle cũng nói về việc trong cuộc sống, hãy làm điều mà chúng ta có tâm huyết để làm, phù hợp với những giá trị mà chúng ta hướng đến, và phục vụ người khác.

Nguồn: https://vimeo.com/295175910
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo