Cổng tri thức OpenEdu

Làm thế nào để điều hành một công ty không có quy tắc

Diễn giả: Ricardo Semler

Niềm tin và việc trao quyền có thể thúc đẩy và phát triển công ty. Với góc nhìn của một nhà lãnh đạo, ông đã chia sẻ về những trải nghiệm và cách tổ chức công ty của mình.

Nguồn: https://www.ted.com/talks/ricardo_semler_how_to_run_a_company_with_almost_no_rules
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo