Cổng tri thức OpenEdu

LẬP KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN - VIDEO TỪ 7 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT

Stephen R Covey/ FranklinCovey

 

Tên gốc (tiếng nước ngoài): Weekly Planning- A Video from The 7 Habits of Highly Effective People

The 7 Habits of Highly Effective People (7 thói quen hiệu quả) là một trong những cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất thế giới về kinh doanh và phát triển bản thân được viết bởi Stephen R. Covey. Video trên nói về một nội dung nhỏ trong cuốn sách.

 

Để cuộc sống được cân bằng và có chất lượng hơn thì chúng ta phải hiểu rằng không phải cố gắng làm tất cả mọi thứ cùng một lúc hay làm quá nhiều việc là sẽ thành công. Theo FranklinCovey thì việc ưu tiên điều quan trọng sẽ là mấu chốt quyết định việc chúng ta thành công trên con đường dài, cụ thể là phải biết từ chối cái chưa đủ quan trọng và ưu tiên vào những điều quan trọng nhất và làm thật tốt chúng.

 

Video giúp cho chúng ta hiểu hơn về tầm quan trọng của việc lên kế hoạch ảnh hưởng đến cuộc đời như thế nào, đồng thời cung cấp những bộ công cụ hỗ trợ, phương pháp giúp các bạn lên kế hoạch dễ dàng hơn.
 

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7yMh2QNRc_M
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh