Cổng tri thức OpenEdu

LÃNH ĐẠO VÀ THAY ĐỔI THẾ GIỚI CÙNG BARACK OBAMA

Bill Gates - Melinda Gates - Barack Obama


Nguồn ảnh: Youtube

Đây là cuộc trò chuyện thú vị giữa Bill Gates; Melinda Gates cùng Tổng thống Barack Obama về câu chuyện những sự dịch chuyển của thế giới hiện tại, lãnh đạo và cách mà các nhà lãnh đạo tạo nên những sự thay đổi tích cực đến với cộng đồng.

Đầu tiên, quan sát sự chuyển động của thế giới, Cựu Tổng thống Obama bày tỏ quan điểm cho rằng động lực lớn nhất để thúc đẩy sự tiến bộ là sự tò mò, khám phá tri thức của người trẻ, khao khát tạo ra sự khác biệt thay vì tuân theo những mô thức cũ. Ông tin rằng những người trẻ có thể tạo nên những khác biệt lớn đối với thế giới. Ngoài ra, vấn đề dân chủ đã được cải thiện hơn nên nhiều sáng kiến của tập thể được ra đời, ngoài ra nhờ Internet cũng đã giúp lan truyền những thông điệp, gia tăng sự kết nối con người với nhau.

Thứ hai, một vấn đề khác trong vai trò của Lãnh đạo đó là việc truyền thông các thông tin tích cực về tiến trình, những tiến bộ đã đạt được. Điều này giúp củng cố niềm tin và động lực để cộng đồng hướng về phía trước và tiếp tục tạo ra sự thay đổi tích cực cho những vấn đề mà cộng đồng đang giải quyết.

Thứ ba, làm thế nào để những người trẻ nhận lãnh trách nhiệm tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn về mình. Tổng thống Obama đề cao đến việc chịu trách nhiệm, điều này đánh dấu sự trưởng thành của một con người. Nhờ việc nhận lãnh những trách nhiệm đối với cộng đồng về mình, chúng ta có thể định hình thế giới xung quanh theo cách mà chúng ta nghĩ nó tốt. Điều đầu tiên cần làm chính là thay đổi mô thức, nhận thức của mình về các vấn đề này. Và chúng ta cũng cần nhận thức được rằng, việc thay đổi không thể diễn ra nhanh chóng mà cần phải có quá trình, do đó kiên trì là một đức tính mà chúng ta phải có. 

Thứ tư, các vấn đề toàn cầu không thể được giải quyết bởi bất kỳ một quốc gia nào mà đó là vấn đề chung và tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm tham gia vào việc giải quyết các vấn đề đó.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9buDC32fKw0
Bài giảng này được sưu tầm, biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 6
Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn