Cổng tri thức OpenEdu

KẾT HỢP DẠY NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC VỚI NHAU

Diễn giả: Mae JemisonQua đó, cô nêu lên tầm quan trọng của việc phải tích hợp khoa học và nghệ thuật trong giảng dạy ngay từ giờ để có thể phát triển thế hệ tương lai. Không đồng tình việc Chính phủ đã đẩy công việc này cho các tập đoàn vì sự hỗ trợ của họ không thiết thực và thiên về làm lợi cho họ nhiều hơn là thực sự đầu tư cho giáo dục, cô đã bày tỏ cam kết và tiết lộ công việc nghiên cứu hiện thời của mình để phục vụ cho mong muốn tích hợp này.
----Hết----
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1] Mae Jemison (1956 - ) : người Mỹ, kỹ sư, nhà vật lý và phi hành gia của NASA. Cô là người phụ nữ da đen đầu tiên du hành ngoài không gian. Cô đồng thời là một diễn viên múa và đã từng đóng trong phim Star Trek. Cô có 9 bằng Tiến sỹ danh dự của các ngành khoa học, kỹ thuật, văn chương và nhân văn.
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mae_Jemison

Nguồn: https://www.ted.com/talks/mae_jemison_on_teaching_arts_and_sciences_together?referrer=playlist-ken_robinson_10_talks_on_educ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo