Cổng tri thức OpenEdu

KỶ NGUYÊN CON NGƯỜI

Kurzgesagt – In a Nutshell

Chúng ta sẽ cùng quay ngược lại bánh xe thời gian, trở về với những giai đoạn xa xưa nhất trong lịch sử loài người, để thấy được sự phát triển của sinh vật đã thống trị thế giới này, từ đó có được thêm những tầm nhìn về tương lai.

Video này được thực hiện vào năm 2016, thế nhưng theo như cách tính niên đại của tác giả, thực ra chúng ta nên cộng thêm 10000 năm nữa vào số năm hiện tại, để có thể có được góc nhìn toàn cảnh về sự phát triển của nhân loại, bắt đầu từ thuở sơ khai cho đến hiện tại:

-       Bắt đầu từ 12000 năm trước (năm số 0): hàng trăm người sống tập trung tại Tiểu Á

-       11000 năm trước (năm số 1000): thành phố Jericho, thành phố đầu tiên trên trái đất

-       Năm số 4000: con người bắt đầu sử dụng kim loại lần đầu tiên

-       Năm số 5000: Hệ chữ viết cổ được tạo ra

-       Năm số 9500: nền văn hóa phương Tây phát triển

-       Năm số 10000: bắt đầu năm dương lịch đầu tiên (công nguyên)

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=czgOWmtGVGs&list=PLFs4vir_WsTySi9F8v5pvCi6zQj7Cwneu&index=18
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh