Cổng tri thức OpenEdu

KIẾN TRÚC LÀ TIỂU VŨ TRỤ

Kiến Trúc Sư Phó Đức Tùng

Đôi nét về TS. KTS Phó Đức Tùng.:

TS. KTS Phó Đức Tùng được đào tạo 15 năm tại Đức, ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, triết học, kiến trúc, quy hoạch. Đầu những năm 2000, khi mới về nước, anh là người gây dựng ngành lâm nghiệp đô thị và kiến trúc cảnh quan tại Đại Học lâm nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, anh là chuyên gia độc lập về kiến trúc và quy hoạch đô thị. Trong tất cả những hoạt động chuyên môn như giảng dạy, tư vấn, quy hoạch, tham gia viết sách, phản biện quy hoạch v.v. anh đều hướng tới việc phổ biến cách tiếp cận quy hoạch mới, còn gọi là quy hoạch cấu trúc chiến lược. Phương pháp quy hoạch này không chú trọng những bản masterplan (quy hoạch chung) cứng nhắc, dàn trải kiểu kinh tế kế hoạch, hô khẩu hiệu một cách duy ý chí mà tập trung vào việc xác định và thực hiện những tầm nhìn chiến lược mang tính mũi nhọn. Điểm cốt yếu của những chiến lược này là chúng phải độc đáo mà bền vững. Muốn thế, chúng cần hướng tới những tầm nhìn lớn, nhưng có thể thực hiện được bằng những bước đi nhỏ, khả thi và đặc biệt, chúng phải xuất phát từ chính mong muốn của người dân.

 

Nguồn: Ashui.com


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ZIq69I4QuWs
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thị Tường Vi 
Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Phan Anh Tuấn
Huỳnh Ngọc Nhật Vy