Cổng tri thức OpenEdu

KHÓA HỌC GIAO TIẾP BẤT BẠO ĐỘNG

Diễn giả: Marshall Rosenberg

Trong bài giảng 3 tiếng này, tiến sĩ Marshall Rosenberg giảng chi tiết về phương pháp giao tiếp bất bạo động (Nonviolent Communication, viết tắt NVC), một phương pháp giao tiếp để gia tăng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn giữa người với người. Lấy cảm hứng từ tinh thần "bất bạo động" của Gandhi và Martin Luther King, tiến sĩ Marshall Rosenberg đã phát triển một phương pháp giao tiếp mang tên "Giao tiếp bất bạo động", hay "Giao tiếp Thấu cảm". Tuy nhiên, phương pháp này không chỉ đơn thuần là một "phương pháp", hay "công cụ", hay "kỹ thuật" giao tiếp. Nó vượt lên trên tất cả những điều ấy. Nó là một cách tư duy, một cách sống, được dựa trên những nguyên tắc và quy luật bất biến và trường tồn như sự thấu hiểu, tình yêu thương, thông cảm, sự chân thành, sự cho và nhận,... Bài giảng này sẽ giúp mỗi cá nhân tự giao tiếp với mình và giao tiếp với người khác theo một cách hòa bình và yêu thương hơn rất nhiều. 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=q34Tg6pwlTA
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo