Cổng tri thức OpenEdu

KHI CUỘC SỐNG LÀM KHÓ BẠN

Jay Shetty

 

Tên gốc: WHEN LIFE PUTS YOU DOWN
Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, rất nhiều lúc khó khăn. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống và trò chơi bowling, thật sự nó có rất nhiều điểm giống nhau.

Đôi khi chúng ta chơi bowling rất tốt, nhưng đôi khi lại không. Mặc dù có chuẩn bị kĩ thì quả bóng cũng rơi vào khe rãnh giống như cuộc đời đôi lúc cũng bị bế tắc và khó khăn vậy.

Nhưng sau đó, quả bóng sẽ quay trở lại và chúng ta lại có một cơ hội khác để tiếp tục.

Phần lớn, chúng ta thường hay so sánh bản thân mình với người khác, thường hay nghĩ về những điều tốt đẹp của người khác nhưng không tập trung vào những điểm mạnh của mình. Thông qua trò chơi bowling kia, bài học rút ra là hãy tập trung vào chính bản thân mình, cho dù mọi thứ có tồi tệ thì chúng ta cứ đứng vững và tiếp tục bước tiếp trên con đường cuộc đời của mình.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NCaJMImrlAU
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành