Cổng tri thức OpenEdu

J.KRISHNAMURTI - CUỘC CÁCH MẠNG CHÂN CHÍNH - ĐẶT CÂU HỎI

Jiddu Krishnamurti

Tên gốc: J. Krishnamurti - The real revolution - 6. Questioning

Đôi nét về Jiddu Krishnamurti 

Ông là một tác gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần. Các chủ đề bao gồm (nhưng không giới hạn): mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người, và phương cách để tạo nên sự thay đổi xã hội tích cực trên phạm vi toàn cầu.

Trong phần 6 của phim Cuộc cách mạng chân chính, Krishnamurti và các học sinh của Trường học Thatcher đã tập trung thảo luận về việc “Đặt câu hỏi” (questioning). “Đặt câu hỏi” là một công việc quan trọng thực hiện trong suốt cuộc đời, càng nhiều câu hỏi thì sự thấu hiểu giữa bản thân và cuộc đời ngày càng lớn lao. Để thấu hiểu được sự toàn thể, cần trí toàn thể, trí sáng và là trí không phân biệt. Thêm vào đó, cần trí không sợ hãi để nhìn trực tiếp vào vấn đề; vì sợ hãi sẽ tìm cách trốn vào niềm tin, như cách con người tin vào sự tái sinh vì đang sợ hãi cái chết.

Kết lại, việc đặt câu hỏi phải đi kèm cùng sự nghi vấn. Càng nhiều câu hỏi và tranh luận sẽ làm cho trí não được sắc bén để có được các câu hỏi đúng. Chính câu hỏi đúng sẽ mở ra sự thấu hiểu và đi đến tận cùng của vấn đề như cái toàn thể.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iub-BequAYo&list=PL1n30s-LKus4wKy6tSVR4LjHIGrwkWC1u&index=6
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn