Cổng tri thức OpenEdu

Giáo dục, Văn hóa và Văn minh

Diễn giả: Giản Tư Trung

Những chia sẻ tâm huyết của nhà giáo dục Giản Tư Trung về chủ đề Giáo dục, Văn hóa và Văn minh trong một hội thảo về du học. Xuyên suốt buổi chia sẻ là những câu chuyện sâu sắc, súc tích mà qua đó người nghe có thể nhận ra được phần nào bối cảnh giáo dục của đất nước ta so với thế giới. Ý thức được vai trò của giáo dục khai phóng trong việc tạo ra những công dân tự do, là thành tố quan trọng nhất tạo ra sự văn mình cho xã hội. Ngoài ra, ông còn chia sẻ thêm một số góc nhìn thêm về giáo dục đại học, phương pháp tự học,...

Qua những chia sẻ của thầy, mỗi chúng ta ý thức rõ hơn về sự học của bản thân và bối cảnh giáo dục của đất nước, từ đó đánh giá lại bản thân và tìm cho mình một hướng đi, một phương pháp giáo dục tự thân phù hợp để giúp ta bắt kịp với nền giáo dục của nhân loại.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YNnHVEA_X4U
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng 
Trương Nguyễn Nhật Hoàng 
Trần Thị Thảo Phương 
Lê Chiêu Trung 
Đặng Phương Uyên 
Trần Thị Hồng Xuyến 

Với sự hỗ trợ từ Cộng tác viên: Nguyễn Thị Bích Thùy