Cổng tri thức OpenEdu

Giải mã lãnh đạo: Điều gì thực sự quan trọng?

Claudio Feser, Fernanda Mayol, và Ramesh Srinivasan

Nguồn ảnh: Freepik.com


Nghiên cứu mới cho thấy bí quyết để phát triển các nhà lãnh đạo hiệu quả là khuyến khích bốn loại hành vi.

Nói với các CEO ngày nay rằng lãnh đạo thúc đẩy hiệu suất giống như nói rằng oxy là cần thiết để thở. Hơn 90% các CEO đã lên kế hoạch tăng đầu tư vào phát triển lãnh đạo vì họ coi đây là vấn đề nguồn vốn nhân lực quan trọng nhất mà các tổ chức của họ phải đối mặt. Và họ có quyền làm như vậy: nghiên cứu trước đây của McKinsey đã cho thấy khả năng lãnh đạo tốt là một phần quan trọng của sức khỏe tổ chức, là yếu tố quan trọng thúc đẩy lợi nhuận của cổ đông.

Một vấn đề lớn, chưa được giải quyết là loại tổ chức hành vi lãnh đạo nên khuyến khích. Lãnh đạo có nên tập trung nỗ lực vào các ưu tiên như mô hình hóa vai trò, đưa ra quyết định nhanh chóng, xác định tầm nhìn và định hình các nhà lãnh đạo giỏi thích nghi? Họ có nên nhấn mạnh những đức tính của giao tiếp nhiệt tình? Trong trường hợp không có bất kỳ sự đồng thuận học thuật hoặc chuyên môn nào về câu trả lời, các chương trình phát triển lãnh đạo giải quyết một loạt vấn đề đặc biệt, điều này có thể giúp giải thích tại sao chỉ 43% CEO tự tin rằng các khoản đầu tư đào tạo của họ sẽ có kết quả.

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây nhất của chúng tôi cho thấy rằng một tập hợp nhỏ các kỹ năng lãnh đạo có mối tương quan chặt chẽ với thành công lãnh đạo, đặc biệt là giữa các nhà lãnh đạo tiền tuyến. Sử dụng kinh nghiệm thực tế của chúng tôi và tìm kiếm các tài liệu học thuật có liên quan, chúng tôi đã đưa ra một danh sách toàn diện gồm 20 đặc điểm lãnh đạo khác biệt. Tiếp theo, chúng tôi đã khảo sát 189.000 người trong 81 tổ chức khác nhau trên khắp thế giới để đánh giá mức độ thường xuyên áp dụng một số loại hành vi lãnh đạo trong các tổ chức của họ. Cuối cùng, chúng tôi đã chia mẫu cho các tổ chức có hiệu suất lãnh đạo mạnh (nhóm các tổ chức có hiệu quả lãnh đạo hàng đầu được đo bằng Chỉ số Sức khỏe Tổ chức của McKinsey) và nhóm các tổ chức lãnh đạo yếu (nhóm dưới cùng).

Những gì chúng tôi tìm thấy là các nhà lãnh đạo trong các tổ chức có đội ngũ lãnh đạo chất lượng cao thường hiển thị 4 trong số 20 loại hành vi có thể có; 4 điều này, thực sự, đã giải thích 89 phần trăm phương sai giữa các tổ chức mạnh và yếu về hiệu quả lãnh đạo (minh họa).

 

Minh họa tham khảo.

Bốn loại hành vi chiếm 89 phần trăm hiệu quả lãnh đạo.

Giải quyết vấn đề hiệu quả. Quá trình đi trước việc ra quyết định là giải quyết vấn đề, khi thông tin được thu thập, phân tích và xem xét. Điều này là khó khăn để có được cách giải quyết đúng, nhưng nó là đầu vào quan trọng trong việc ra quyết định cho các vấn đề lớn (như Hợp nhất công ty – M&A) cũng như các vấn đề hàng ngày (như cách xử lý tranh chấp nhóm).

Hoạt động hướng đến kết quả một cách mạnh mẽ. Lãnh đạo không chỉ là phát triển và truyền đạt tầm nhìn và đặt ra các mục tiêu mà còn theo dõi để đạt được kết quả. Các nhà lãnh đạo hướng đến kết quả một cách mạnh mẽ có xu hướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệu quả và năng suất và ưu tiên công việc có giá trị cao nhất.

Tìm kiếm những quan điểm khác nhau. Đặc điểm này dễ thấy ở các nhà quản lý theo dõi các xu hướng ảnh hưởng đến các tổ chức, nắm bắt các thay đổi trong môi trường, khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng có thể cải thiện hiệu suất, phân biệt chính xác giữa các vấn đề quan trọng và không quan trọng, và đưa ra trọng số phù hợp cho các bên liên quan. Các nhà lãnh đạo làm tốt khía cạnh này thường quyết định dựa trên phân tích của họ và tránh nhiều thành kiến ​​mà quyết định thiên vị.

Hỗ trợ người khác. Các nhà lãnh đạo hỗ trợ người khác bằng cách hiểu và cảm nhận người khác cảm thấy thế nào. Bằng cách thể hiện sự chân thành và quan tâm đến những người xung quanh, họ xây dựng niềm tin và truyền cảm hứng và giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua thử thách. Họ tham gia vào công việc nhóm để thúc đẩy hiệu quả của tổ chức, xóa tan nỗi sợ hãi không đáng có về các mối đe dọa bên ngoài và ngăn chặn năng lượng của nhân viên mất đi vì những xung đột nội bộ.

Chúng tôi không nói rằng cuộc tranh luận kéo dài hàng thế kỷ về những gì phân biệt các nhà lãnh đạo vĩ đại đã kết thúc hoặc bối cảnh đó không quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy các tình huống kinh doanh khác nhau thường đòi hỏi các phong cách lãnh đạo khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra một loại hành vi lãnh đạo cốt lõi sẽ phù hợp với hầu hết các công ty hiện nay, đặc biệt là các công ty hàng đầu. Đối với các tổ chức đầu tư vào sự phát triển của các nhà lãnh đạo tương lai của họ, ưu tiên bốn lĩnh vực này là một điểm bắt đầu tốt.

Nguồn:
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/decoding-leadership-what-really-matters

 

Bài viết này được chọn lọc, biên dịch, thiết kế và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Văn Thị Ngọc Dung
Trần Đỗ Tâm Giao
Phan Duy Khánh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Lê Nguyên Thông
Nguyễn Ngọc Trâm