Cổng tri thức OpenEdu

GÓC NHÌN ALAN PHAN VỀ CÂU CHUYỆN KINH DOANH

Alan Phan

Alan Phan xuất phát là một thầy giáo, sau đó trở thành doanh nhân tài ba, ông bôn ba rất nhiều nước để kinh doanh. "Được ví như Fukuzawa Yukichi của Việt Nam, với mục đích khai phóng tư duy lệ thuộc. Độc lập, tự do làm ăn bằng chính sức lực của cá nhân, doanh nghiệp hay quốc gia, ủng hộ tiêu chí “dân giàu, nước mạnh”.

Alan Phan đã có rất nhiều bài nói chuyện như kim chỉ nam cho người trẻ Việt Nam với tư duy muốn khởi nghiệp. Những câu chuyện, lời khuyên của ông rất đắt giá và cách nhìn "lạ đời" về việc kinh doanh cũng như kiếm tiền của ông rất đáng lắng nghe và học hỏi. Sau những thành công mà ông có được là một con người với nhiều đức tính quý báu đáng học hỏi.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Mn4wMJYhe34
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh