Cổng tri thức OpenEdu

GMO - Lợi hay hại cho loài người?

Diễn giả: Kurzgesagt

Giới khoa học đã tốn rất nhiều thời gian, tranh luận về chủ đề GMO (Biến đổi gen), đặc biệt là thực phẩm GMO. Bài giảng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về nguyên lý làm nên một sản phẩm biến đổi gen, những ảnh hưởng tích cực và những điểm còn gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học và xã hội.

Bài giảng được xây dựng nên rất công phu, đơn giản để người xem có thể nhanh chống tiếp cận được những kiến thức cơ bản về chủ đề thực phẩm GMO. Thông qua đó, giúp chúng ta xây dựng quan điểm, góc nhìn cho bản thân về một trong những chủ đề nhức nhối, gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học thế kỷ 21.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7TmcXYp8xu4
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng 
Trương Nguyễn Nhật Hoàng 
Trần Thị Thảo Phương 
Lê Chiêu Trung 
Đặng Phương Uyên 
Trần Thị Hồng Xuyến