Cổng tri thức OpenEdu

GIỚI THIỆU VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN SINH

Academy of Ideas

 

Tên gốc: INTRODUCTION TO EXSTENTIALISM

Giới thiệu về Chủ nghĩa hiện sinh là bài giảng tóm lược về lịch sử hình thành và phát triển của Chủ nghĩa hiện sinh – một học thuyết lớn của các nước Phương Tây vào cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20. Bài giảng chỉ ra vấn đề quan trọng trong quan niệm của một nhà hiện sinh hay những người đi theo Chủ nghĩa hiện sinh là: tự do, lựa chọn và trách nhiệm. Đặc biệt là quan niệm “hiện hữu có trước bản chất” của Jean Paul Sartre cho rằng con người có khả năng tạo ra chính mình chứ không nhờ vào một đấng linh thiêng nào cả. Chủ nghĩa hiện sinh có góc nhìn rất khác về “thân phận con người”. Anh sinh ra trên cuộc đời này đã mang trong mình một thân phận hay tự tạo nên thân phận cho chính mình? Đó là điều mà các nhà hiện sinh quan tâm. 

Bài giảng cùng điểm qua một số Triết gia quan trọng của Chủ nghĩa hiện sinh như: Soren Kierkegaard và Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostoevsky, Franz Kafka, Martin Heidegger, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paul Sartre…

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ilg7PiDD8yY&list=WL&index=48&t=38s
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành