Cổng tri thức OpenEdu

GIÁO DỤC CHẾT: CÁCH TẠO RA MỘT NGƯỜI VỚI TƯ TƯỞNG “QUỐC XÔ

Bộ phim là câu chuyện về cậu bé tên Hans, nhân chứng cho thế hệ thừa hưởng nền giáo dục của Đức Quốc Xã. Nền giáo dục ấy dạy một đứa trẻ từ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành vào quân ngũ, xem Hitler là thần thánh, đấng linh thiêng và cả cuộc đời ôm tư duy “Thế giới thuộc về kẻ mạnh” hay “Hôm nay chúng ta có nước Đức. Ngày mai là cả thế giới”. Thử hỏi, một con người cứ sống trong tư duy chiến thắng thì làm sao biết được những điều tuyệt đẹp khác trong sự sống? Thế hệ ấy, thế hệ chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc chiến tranh của Đức Quốc Xã, đã quên dần nụ cười, hy vọng, lòng thương xót, tha thứ và tình yêu thương. Thế hệ ấy, thế hệ sống cả cuộc đời mình chờ ngày “xuống lỗ”. Xin trích một câu thoại trong phim mà nhận xét cho nền giáo dục “thần thánh” này: “Giáo dục để mà đi xuống lỗ”.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kyVMXgaTgwU
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 

Nguyễn Thúy Duy
Nguyễn Thúy Hằng
Hoàng Tuấn Nam
Thái Phước Nguyền
Phạm Xuân Thành