Cổng tri thức OpenEdu

Tập trung vào bản thân mà không phải người khác?

Đơn vị sản xuất: Law of Attraction Coaching

 

Kênh Law of Attraction Coaching (LOAC) mang đến những bài video truyền cảm hứng về việc lãnh đạo tự thân, khám phá ra mục đích của cuộc đời, làm chủ cuộc sống của mình và đạt được mục đích mà mình mong muốn trong cuộc sống.

Video ngắn tập hợp những lời nói, lời kêu gọi của nhiều người khác nhau về việc sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa, có mục đích sống. Đừng chỉ sống cho qua ngày. Hãy sống vì người khác. Hãy thật sự tập trung cho những việc thực sự quan trọng đối với cuộc đời mình. Đừng chờ người khác, chính chúng ta hãy là người thực hiện sự thay đổi cho thế giới mà chúng ta mong chờ.

Nguồn:
https://www.youtube.com/watch?v=7XXbyvdLgVM


Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Nguyễn Trần Khánh Ngọc