Cổng tri thức OpenEdu

EQ TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC VÀ CÁCH RÈN LUYỆN

Trí thông minh cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi con người bên cạnh khả năng tư duy của họ. Xã hội càng phát triển, khoa học và tâm lý học càng đề cao vai trò của trí thông minh cảm xúc đối với mỗi người. Vậy, làm sao để cải thiện và phát triển trí thông minh cảm xúc của bản thân mình?
Video clip ngắn này được trình bày một cách trực quan với bố cục rõ ràng giúp người đọc dễ dàng tiếp cận với những kiến thức về trí thông minh cảm xúc, bao gồm lợi ích của trí thông minh cảm xúc, những phần của trí thông minh cảm xúc và làm sao để tăng cường trí thông minh cảm xúc.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mhZaFxqwMnI
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Thân Tiến Toàn
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
Lộc Quỳnh Như
Phan Hoàng Ngân
Lê Quang Minh