Cổng tri thức OpenEdu

Diễn văn thủ tướng Lý Quang Diệu: Thái độ để lãnh đạo

Diễn giả: Lý Quang Diệu

Từ 1955 đến 1970 là giai đoạn mà Singapore vừa lập quốc, vật lộn để sinh tồn, chống lại những thế lực từ đảng đối nghịch, phong trào XHCN. Những bài diễn văn được tổng hợp ghi lại những giai đoạn lịch sử trong khoảng thời gian đó, cách mà Thủ tướng Lý Quang Diệu lãnh đạo nhân dân đoàn kết để cùng nhau vượt qua những khó khăn đó, bảo vệ nền độc lập tự do và giúp cho Singapore phát triển như ngày nay.

Theo dõi những bài diễn văn của ông cho ta bài học về tấm gương và năng lực lãnh đạo của một vị thủ tướng huyền thoại của Singapore. Những chia sẻ của ông còn giúp chúng nhận thức được những vấn đề, ảnh hưởng của chính trị đến sự giàu có của một quốc gia.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jXFcWegpjQE
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng 
Trương Nguyễn Nhật Hoàng 
Trần Thị Thảo Phương 
Lê Chiêu Trung 
Đặng Phương Uyên 
Trần Thị Hồng Xuyến