Cổng tri thức OpenEdu

Diễn văn thủ tướng Kennedy: Tôi là người Bertin

Diễn giả: John F. Kennedy

Tên gốc của bài diễn thuyết là "Ich bin ein Berliner", là bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy tại Tây Berlin, trước Tòa thị sảnh Schöneberg, ngày 26 tháng 6 năm 1963. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ cho Tây Đức 22 tháng sau khi Đông Đức do Liên Xô ủng hộ xây dựng Bức tường Berlin để ngăn trở sự giao thông giữa hai bên Tây và Đông Berlin. Đây là một lời tuyên bố rõ ràng về chính sách Mỹ để người dân Tây Berlin vững tâm và đồng thời để phản ứng lại bức tường Berlin của Liên Xô. Bài này được coi là một trong những bài diễn văn hữu hiệu nhất của Kennedy, là sự nổi bật của Chiến tranh Lạnh, và một đỉnh cao của khái niệm Biên giới mới (New Frontier). Nó củng cố tinh thần của dân Tây Berlin khỏi sự sợ hãi bị Đông Đức xâm chiếm. 

Bài diễn văn là một bài học về tấm gương và năng lực lãnh đạo của Tổng thống Hoa Kỳ John F.Kennedy, qua đó cung cấp cho ta thêm góc nhìn về một sự kiện lịch sử quan trọng “Bức tường Berlin” trong diễn trình lịch sử thế giới.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=okE4FzDhLno
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 5

Đinh Hải Đăng 
Trương Nguyễn Nhật Hoàng 
Trần Thị Thảo Phương 
Lê Chiêu Trung 
Đặng Phương Uyên 
Trần Thị Hồng Xuyến

Với sự hỗ trợ từ Cộng tác viên: Huỳnh Lê Minh Thảo