Cổng tri thức OpenEdu

DOANH NHÂN GIỎI NHÌN THẤY CƠ HỘI NHƯ THẾ NÀO ?

Amy Wilkinson/Stanford Graduate Shool of Business

Thông thường khi chúng ta đi đường hoặc lái xe, chúng ta chỉ nhìn sự vật nằm trong tầm mắt. Tuy nhiên một nghiên cứu cho thấy những doanh nhân thành công thường để ý nhiều hơn thế, họ quan sát và tim hiểu, từ đó thấy được cơ hội thành công ở khắp mọi nơi. Bài nói chỉ ra các khía cạnh và thói quen quan sát của một doanh nhân thành công thường như thế nào.
 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=68QW15sBdKQ
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh